מחדל נחל סעדיה: מכתב התראה מיידי להפסקת הזיהום לעיריית חיפה

המשרד להגנת הסביבה הוציא מכתב התראה לעיריית חיפה בעקבות זיהום נחל סעדיה בשפכים: "העירייה נדרשת לנקוט בכל האמצעים להפסקה מיידית של הזרמת השפכים ממערכת הניקוז"

 

 

 

נחל סעדיה שהיה בכותרות בתקופה האחרונה ורבים רבים מהפוליטיקאים במועצת העיר חיפה רצו אצו להצטלם סביבו הוא נחל מזוהם, לאחר שביקרנו בנחל ביום שבת האחרון, ראינו נחל מלוכלך בפסולת, שפת הנחל שחורה במעין זפת, יתושים וחלקים מסויימים נראים כמו ביוב, ומהפוליטיקאים שבאו לגזור קופון נשארה רק הרוח שעשו.

נחל סעדיה יחד עם הזיהום שלו נמצאים בשטח השיפוט של עיריית חיפה, ככה שבראש ובראשונה האחריות היא של עיריית חיפה, חד משמעי, אבל עם זאת ישנם עוד רשויות ומשרדי ממשלה במדינת ישראל שאמורים גם הם לטפל, לפקח וגם להתריע, אבל כמו במשפט: "אבות רבים להצלחה, אבל הכישלון יתום". גם כאן הרשויות במדינת ישראל יצאו רק כאשר יש קרדיט ושצריך לטפל ולעבוד, הן ייעלמו מיד.

החלטנו לבדוק מול כל רשות מה הסטטוס ועמדה מול נחל סעדיה והזיהום על מנת לעשות לכם ובעיקר לנו, סדר בנושא ולהצביע על כל גוף והאחריות שלו.

כפי שפתחנו, האחריות ובעל הבית העיקרי של נחל סעדיה היא עיריית חיפה על כל יושביה, מראש העיר, מועצת העיר ועובדיה, מי יותר ומי פחות.

תוך כדי הכנת הכתבה ופנייה למשרד להגנת הסביבה, התברר כי המשרד להגנת הסביבה הוציא מכתב התראה לעיריית חיפה בגין זיהום נחל סעדיה בשפכים המוזרמים אל מערכת הניקוז הטבעית וממנה אל נחל סעדיה ממוצא ניקוז עירוני.

ההתראה לעיריית חיפה יצאה לפי חוק המים וחוק שמירת ניקיון.

קווי ניקוז של אזור התעשייה בצ'ק פוסט במפרץ חיפה, מתחברים אל תעלת ניקוז המתחברת לנחל סעדיה, בצמוד לצומת הצ'ק פוסט. מערכת הניקוז, שייכת לעיריית חיפה.

עוד נמצא כי במסגרת סיורי פיקוח של המשרד להגנת הסביבה נמצא, כי תעלת הניקוז המתחברת לנחל סעדיה מכיוון הצ'ק פוסט ואליה מתחברים קווי הניקוז של אזור הצ'ק פוסט, הייתה מלאה במים עכורים בצבע כהה וכן ריח צחנה הורגש במקום.

דיגום שנערך למים שבתעלת הניקוז הצביע על זיהום בעל סממנים של מי ביוב.

בעקבות החשש שעלה מתוצאות הדגימות לחדירת מי ביוב לקווי הניקוז, בוצעו דיגומים בתעלת הניקוז ובקו הניקוז ברחוב מקלף, שהיה מלא במים. בדיגומים אלה נמצאו ריכוזים גבוהים הרבה יותר של זיהום, ריכוזים המעידים באופן חד משמעי על חדירת ביוב לניקוז.

כאשר משהו בעיריית חיפה החליט לשים את הספסלים בנחל סעדיה, משהו אחר בעיריית חיפה תפס את הראש ומיהר לקחת את הספסלים, הרי מדובר בנחל מזוהם ומסוכן לציבור, אז איך העירייה מפתחת מקום כזה לרחצה וטיול?

יתרה מכך, מתברר כי משרד הפנים במדינת ישראל, המשרד הממשלתי שמכיר ומכריז על נחלים לרחצה, לא אישר כלל את נחל סעדיה לרחצה, מחדל על מחדל על מחדל.

הזיהום בנחל סעדיה או ביצת סעדיה כמו שנראה בפועל ממשיך לזרום ולפגוע בנחל, לפגוע בבעלי החיים ובסביבה האקולוגית וכל כניסה לנחל מסכנת את המתרחצים, לכן מן הראוי היה לשים גידור ושילוט על מנת להתריע מפני כניסה לנחל ולא לאפשר כפי שקורה בנחל מדי יום, כאשר אנשים עם ילדים רוחצים בסכנה לשלום הציבור שזורמים במי הנחל.

משרד הבריאות ציינו כי האחריות לא שלהם, זרקו האחריות וגם לא יטפלו, תגובתם המלאה בהמשך.

רשות נחלים וניקוז הקישון, עיריית חיפה, הם בחרו שלא להגיב ולהמשיך ולתת אור ירוק לזיהום.

תאגיד מי כרמל, ציינו כי הם לא הכתובת, מה שמתברר כלא ברור עקב ממצאי הזיהום של מי ביוב שנמצאו בנחל.

כל זאת כאשר ברקע קיים, איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, הגוף הזרוע המבצעת בפועל של עיריית חיפה בעניין אכיפת זיהום ומפגעים, איגוד ערים מסרו תגובה שרשומה בהמשך , שסיכומה התגובה אומרת כי באיגוד החלו ללמוד ולטפל בנושא נחל סעדיה יחד עם עיריית חיפה, רק שנשאלת השאלה: איפה היו באיגוד עד עכשיו? אז כנראה שפשוט לא היו.

לסיכום ותכל'ס, לאחר שעברנו בין הרשויות והגופים האחראים, אשר תפקידם לטפל ושבפועל אינם מטפלים, נסכם ונגיד כי מדובר "במחדל נחל סעדיה", פרק המשך למחדל לנחל הקישון בעשורים הקודמים.

 

ונעבור לתגובות שהתקבלו:

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: "תופעת זיהום נחלים בשפכים חמורה ומסוכנת, ופוגעת אנושות באדם ובסביבה. אנו רואים בחומרה זיהומים אלו, ונמשיך לטפל ולאכוף מול הגורמים המעורבים כדי לשמור על הנחלים והסביבה נקיים ובריאים לציבור".

 

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "דרש המשרד מהעירייה לבצע צילום פנימי של קו הניקוז כדי לאתר את מקורות הזיהום. העירייה ביצעה, בתיאום עם המשרד, בדיקה בעזרת חומר צבע (פלורסין) כדי לבדוק אם יש דליפה מקו הביוב של מי כרמל אל קו הניקוז, שלא הראתה הוכחה לחדירה כזו.

תאגיד מי כרמל דיווח למשרד כי הוא ביצע שדרוג של קו הביוב וכן סיפק צילום שהעיד כי הקו תקין.

בהתראה שהוציא המשרד להגנת הסביבה, עיריית חיפה נדרשת לנקוט בכל האמצעים להפסקת הזרמת השפכים ממערכת הניקוז שבבעלותה אל מערכת הניקוז הטבעיים ואל נחל סעדיה.

העירייה נדרשה להגיש למשרד תכנית לצילום פנימי של קו הניקוז לצורך איתור חיבורים אסורים, ולניתוק חיבורי ביוב שיאותרו וחיבורם אל מערכת הביוב, כך שתבוצע התוכנית עד לא יאוחר מתאריך 15 באוקטובר 2021.

המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את זיהום מי הנחל בשפכים, וימשיך לפקח על זיהום הנחל, ולבצע פעולות אכיפה מול הגורמים המזהמים ככל שיידרש".

 

תגובת משרד הבריאות לפניית חדשות NWS: "האחריות לנושא איכות ושימושים מותרים בנחלים, נמצאת במשרד להגנת הסביבה.

דיגום ממשלתי מדגמי בנחלי הצפון מתבצע מתוקף החלטת הממשלה לעניין העכברת, הדיגום מתבצע בהתאם לתכנית שאושרה בוועדת היגוי בין משרדית, לכן יוצאות הודעות משותפות.

המקום לא הוכרז על ידי משרד הפנים כמקום המיועד לרחצה ולכן לא נדגם כמקובל באתרי רחצה מוכרזים.

בימי גשם קיצוניים, ניתן היתר הזרמת שפכים לתאגיד "מי כרמל" בסמוך לנחל סעדיה. הנ"ל מתרחש פעמים בודדות בשנה, כאשר חודרים גשמים בכמויות גדולות מאוד למערכת הביוב העירונית.

לכן עיריית חיפה מצאה לנכון להזהיר את הציבור מפני רחצה, באמצעות שילוט, שהוא אמצעי מקובל להזהיר את הציבור במקום, אתר מסוים".

 

תגובת תאגיד "מי כרמל", לפניית חדשות NWS: "מי כרמל אינה מזרימה שפכים לסביבה והתאגיד כבר השקיע עשרות מליוני שקלים לחידוש והוספת קווי ביוב נוספים שיתנו מענה לצרכי העיר לעשורים הבאים".

 

תגובת הקרן הקיימת לישראל, לאחר פניית חדשות NWS, אולי משם תבוא הישועה: "לא בשטח שיפוט של קק״ל,
נמצא בקו בכחול של העיר חיפה".

 

תגובת איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, לאחר פניית חדשות NWS: "האיגוד מוטרד מגורמי הזיהום בנחל ופועל בימים אלו עם עיריית חיפה למצוא פתרונות להפסקת מקורות הזיהום והתשטיפים לנחל.

יצוין כי בשנה האחרונה בוצע פיילוט על ידינו לבחינת טיפול ביולוגי לניקוי הנחל.

צוות של העירייה ביחד עם האיגוד ואנשי רשות נחל הקישון מקדמים בחינה של פתרונות נוספים ובקרוב ייערך סיור במקביל לקבלת הצעות מחיר על ידי העירייה לצורך הצגת תכנית למשרד להגנת הסביבה.

לעניין גידור ושילוט האזור, נחל סעדיה מצוי בשטחה המוניציפאלי של עיריית חיפה ואשר היא בעלת הסמכות להצבת שילוט והנחיות בכניסה לנחל".

 

רשות ניקוז נחלים וניקוז קישון, מתעלמים ולא מגיבים לפניית חדשות NWS, צריך לבדוק מה התועלת של רשות זו בכלל לגזרת חיפה ובכלל אם הזיהום נמשך וקיים לאורך הקישון ושאר הנחלים בגזרה.

יתרה מכך על פי נתוני דו"חות הרשות עוד משנת 2017, הם מודעים ותיעדו את הזיהום, אבל כאמור לא עשו דבר. רשות שרק עולה כסף ללא תועלת בשטח המזוהם.

 

עיריית חיפה, כמו תמיד לא קיימת, אבל במידה ותימסר על ידם או כל גוף שלא הגיב בהמשך, נפרסם אותה בכתבה.

 

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

נחל סעדיה, צילום: חדשות NWS

 

אהבתם? שתפו >>

סקר חדשות NWS

לאור המחאה וההפגנות נגד החי פארק: האם שלמה ארצי צריך להופיע באמפי חי פארק קריית מוצקין?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

המלצת העורך
חזרה למעלה
דילוג לתוכן