מדוע מציג ראש עיריית טירת הכרמל בריכה פרטית כבריכה עירונית?

ראש עיריית טירת הכרמל, אריה טל, מציג ומתגאה בפתיחת הבריכה "העירונית" בטירת הכרמל, רק שהבריכה מופעלת על ידי זכיין פרטי וללא פיקוח על המחירים כפי שנהוג בבריכות עירוניות, יתרה מכך המחירים בטירת הכרמל לא בפיקוח ולטענת עיריית טירת הכרמל: "לרשות המקומית אין אפשרות להתערב בקביעת תעריפים ומחירים"