רעידת אדמה בחיפה לאחר פרסום דו"ח מבקר העירייה | חברי מועצת העיר מגיבים

דו"ח מבקר עיריית חיפה נחשף אמש (שלישי) לציבור ומהדו"ח עולה תמונה קשה מאוד על התנהלות העירייה באי סדרים חמורים בהעסקת משרד רואי החשבון ברלב על ידי העירייה, כאשר החשדות העיקריים הם על היעדר מידע מפורט על סיבת העסקה ומטרת הבדיקה או החקירה, הוצאת הזמנות עבודה לא בצורה תקינה ועוד נושאים שהוגדרו על ידי חברי המועצה "כחיסול פוליטי" | חברי מועצת העיר מתייחסים בהרחבה

ישיבת מועצת העיר חיפה, אשר עסקה בדו"ח מבקר העירייה ובעיקר הממצאים הייתה מאוד טעונה, כאשר שידור הישיבה הופסק מספר פעמים טרק לאחר התערבות חברי מועצה הוחזר השידור לטובת הציבור הרחב.

בנוסף לכך, דווקא ראש העיר חיפה, עינת קליש, נעדרה מישיבה זו, מסיבות רפואיות ולכן את הישיבה ניהל ממלא מקום ראש העיר חיפה, נחשון צוק.

 

נחשון צוק, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

דו"ח מבקר עיריית חיפה פותח את בדברים על עיקרי הדו"ח ומציין: "בשנת 2020 ערך מבקר העירייה דו"ח ביקורת המתייחס להעסקת יועצים, ובין היתר, התייחס להתקשרויות עם משרדי רו"ח וביקורת לייעוץ כספי ותקציבי לשנת הכספים 2020 .

אחד ממשרדי רו"ח הנ"ל הינו משרד רו"ח שהועסק לביקורת חקירתית.

ביום 2021.8.18 העבירה הוועדה לענייני ביקורת, מתוקף סמכותה בהתאם לפקודת העיריות סעיף 170א)ג()3) בקשה אל מבקר העירייה לבחינת עומק בסוגיית אופן העסקת משרד רואה החשבון לצורך ביצוע ביקורת חקירתית בעבור העירייה, לרבות אופן הפעלת משרד רואה החשבון, נושאי חקירתו, שיטות פעולתו ושכר טירחתו, וזאת, מתחילת העסקתו בעירייה ועד היום.

בהתאם לדרישה זו בחנה הביקורת בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2021 ,לסירוגין, את סוגיית העסקת רואה החשבון ובמסגרת הבדיקה עיינה במסמכים ובדקה נתונים, התכתבויות ודו"חות כספיים ואחרים וכן שוחחה עם רואה החשבון וצוותו ועם בעלי תפקידים בעירייה".

בדו"ח המבקר מציינים כי אין הזמנות עבודה מסודרות ולא הוגשו דו"חות על פי הנהלים ומעורבותו של משרד רואה החשבון ברלב בכל הקשור להתנהלות של הרשות בחיפה, אשר הייתה חסרת כל הלימה ואגרסיבית.

בתוך כך, המליץ מבקר העירייה כי העירייה חייבת לעצור את התשלומים שטרם שולמו למשרד רואה החשבון ברלב ואף לדרוש חזרה את הכספים ששלומו לו, כאשר זו התבטאות חריגה ביותר של מבקר עירייה ומצביעה על כשלים רבים מאוד בכל תהליך העסקת משרדו של ברלב.

נציין ונדגיש כי פנינו ללשכת שרת הפנים, איילת שקד, שגם לאחר דו"ח חמור שהוגש על ידי מבקר באחת הרשויות הגדולות בישראל, השרה שקד לא מצאה לנכון בכלל להתייחס ואפילו להגיב.

 

צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

לאחר הדברים שאמר אמש (שלישי) מבקר העירייה בישיבת מועצת העיר חיפה, קשה להתעלם מהמשפט של ראש העיר חיפה, עינת קליש, על "ניקוי אורוות בעירייה", מדובר כאן כבר בחוות סוסים והמצב מדאיג.

 

מבקר העירייה, טל עופר, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

תגובות חברי מועצת העיר חיפה על פרסום דו"ח מבקר העירייה

יוסי שלום, חבר מועצת העיר חיפה, מסר בתגובה על הדו"ח: "מעיון בדוח המבקר שבפנינו אנחנו לומדים שעיריית חיפה השקיעה כספי ציבור רבים ב׳הוקי קרח׳.

כל כך חבל שלא מדובר במיזם תיירותי אלא בשם קוד לחקירה עלומה אחת מני רבות שבוצעו על ידי החוקר בר לב שהועסק על ידך.

לצערי גם לאחר התערבותו של מבקר העירייה, רבות מחקירותיו של בר לב שתועדו בדרישות התשלום בעוד שלל שמות קוד נבובים כמו ‘חנות דגים׳, ׳השוד הגדול׳ או ׳עץ העלויות׳ עדיין לוטות במסתורין, אפילו שמומנו בכסף ציבורי של כולנו.

מה היו המטרות של חקירות אלה?

כלפי מי הן כוונו?

מה היו הממצאים?

מה יש לכם להסתיר?

אוי לאירוניה שדווקא היועץ שנשכר כדי לייעל ולשפר את סדרי העבודה הועסק תוך חריגה בוטה ממינהל תקין, פגיעה בבקרה על השימוש בכספי הציבור ואולי חמור מהכל, חשש כבד שבמסגרת העסקתו נעשה שימוש בכספי ציבור לטובת ביצוע חקירות על יריבים פוליטיים כמו חברת מועצה מהאופוזיציה.

כל זאת כאשר קודם לכן משרד מבקר המדינה כבר נדרש לסוגיה נשוא חקירה זו והכריע כי חברת המועצה אינה מצויה בניגוד עיניינים.

לאותה מסקנה בדיוק הגיעה גם המחלקה המשפטית בעירייה.

עוד מעלה הדו"ח כי ההתקשרות עם רואה החשבון שלא הוגבלה בסכום הסתכמה בקרוב ל-2 מיליון שקלים נעדרה הזמנות עבודה מפורטות ומאושרות, נעדרה תיאום בין בעלי התפקידים האמונים על ההתקשרות ולוותה בתופעות משונות של כפילויות חשבוניות, תיאורי חיוב לקוניים וביצוע תשלומים מבלי אישור שעות העבודה על ידי הגורמים הרלבנטיים.

רואה החשבון התחייב להגיש דוחות מפורטים ובפועל הוגשו רק שני דוחות כאלו האחד ביקורת חקירתית על על חברת מועצה השני דו"ח על רשת מכללות.

מתוך שורה של מצגות שהוכנו להנהגת העירייה בנושאים עלומים שונים הועברו לידי הביקורת רק קומץ.

כמו כן בדו"ח הועלה חשד כי בוצעו על ידי בר לב חקירות על בכיר בעירייה לשעבר ועל עמותת שומרי הסף הידועה כבעלת עמדות נוגדות לראש העיר.

עד כאן רק התייחסות חלקית ותמציתית מתוך 60 עמודי הדו״ח.

לפני שאני שם את עצמי כיו״ר וועדת ביקורת שמודע היטב למצבה הפיננסי המאתגר של העירייה, לי כתושב חיפה יש את כל הסיבות לכעוס.

באיזו קלות דעת את מרשה לעצמך לבזבז כספי ציבור יקרים ובשביל אילו מטרות?

עינת, איפה ניקוי האורוות שהבטחת?".

 

יוסי שלום,צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

חברת מועצת העיר חיפה, עו"ד שרית גולן, אשר הציגה מצגת מפורטת כנגד התנהלות העירייה, אשר עולים ממצאי דו"ח המבקר מסרה: "היום הותר לפרסום דוח מבקר העירייה.

העדויות והממצאים הקשים העולים מן הדוח מחייבים לדעתי, פתיחת חקירה פלילית כנגד כל המעורבים בהפעלת היועץ לביקורת חקירתית לביצוע חקירות, אשר ספק לגבי חלקן אם הן מותרות על פי חוק באופן בו בוצעו ובפרט החקירות הנוגעות לחברת המועצה מהאופוזיציה לראש העיר ועובדים בכירים לשעבר.

ועדת הביקורת דנה במשך 7 דיונים בממצאי דו"ח מבקר העירייה ואף שמעה עובדי עירייה בכירים ועובדים לשעבר.

מסקנות הועדה כפי שהונחו בפני מועצת העיר ממליצות ליועצת המשפטית של העיריה להעביר את ממצאי הדו"ח ותמלילי הדיונים למבקר המדינה והיועצת המשפטית לממשלה להמשך חקירה ובחינת כלל הפעולות שנעשו על ידי היועץ ומי שהפעילו בעירייה.

ליועץ שולמו כמליון וחצי שקלים והוא דורש חצי מיליון שקלים נוספים, כל זאת בגין עבודה אשר לדעת המבקר לא הוכחה או לא הוזמנה בהתאם לנדרש ואשר אנשי המקצוע בעירייה סתרו התקיימותה.

הפעלת היועץ תוך שהוא משתמש בשמות קוד לחקירותיו, אישור חשבוניות ללא קבלת חומרים ומבלי לבדוק את שעות החיוב בגין העבודה כמו גם חשש להפעלת עובדי עירייה לצורך חדירה למאגרי מידע שלא לפי הנהלים, מעלה לטעמי חשד לפלילים, מרמה והפרת אמונים, זיוף מסמכים ושימוש לרעה בכח המשרה.

בהתאם לכך, וללא קשר לפעולות שיינקטו על ידי היועת המשפטית, בכוונתי לפנות בשעות הקרובות ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתיחה מידית בחקירה על סמך הממצאים שהתאספו.

אם המשטרה לא תחל בחקירה אנחנו מתכוונים לעתור לבג"צ בנושא.

המסר לדעתי צריך להיות חד וברור: לנבחרי ציבור אסור לעשות שימוש בכספי ציבור במטרה להעסיק יועצים לצרכים פוליטיים".

 

שרית גולן, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

אביהו האן, חבר מועצת העיר ויו"ר סיעת הירוקים, מסר לחדשות NWS: "דו"ח ביקורת חמור ביותר בנושא העסקת משרד רו"ח ברלב.

עולה ריח רע של מנהל לא תקין ובזבוז מליוני ש"ח מיותרים.

הדו"ח משקף את ההתנהלות הכושלת של קליש בכל תחום שבו היא נוגעת.

על קליש להסיק מסקנות באופן מיידי ולהתפטר מתפקידה.

היא אינה מתאימה לנהל את העיר.

אני וחברי חסיעת הירוקים נמשיך לפעול ולהיאבק על מנהל תקין ומיגור השחיתות כערך מרכזי בפעילותינו".

 

אביהו האן, חבר מועצת העיר חיפה ויו"ר סיעת הירוקים. צילום: דוברות עיריית חיפה

חבר מועצת העיר, גרי קורן, מסר לחדשות NWS: "היה ברור שישנן בעיות שורשיות עמוקות רבות אצל מי שלמשל רקם הסכמים עם סיעות אנטי ישראליות כמו הרשימה המשותפת והבטיח להם קדנציה של סגנות ראש עיר בשכר.

לכן עוד אז הייתי הראשון לפרוש מהקואליציה ובכך בעצם פירקתי את הקואליציה של קליש ובית הקלפים הזה נפל אחרי שבועות בודדים.

בעקבות זאת אף אחד מהרשימה המשותפת לא קיבל ולו שקל אחד משכורת על חשבון תושבי חיפה.

נמשיך ביחד את המאבק על עיר נקיית כפיים, ציונית, שפויה ובטוחה".

 

חבר מועצת העיר חיפה, גרי קורן, צילום: יחצ

חבר מועצת העיר חיפה, ניר שובר, מסר בתגובה לחדשות NWS: "דו״ח מעולה וענייני של עופר טל, מבקר העירייה.

מקווה מאד שהוא ידאג שהנושא יטופל וישאר במעקב ולא כמו שטיפלו בדוחות המבקר ב-15 שנים האחרונות.

דוחו״ת שגם ולמרות שהיו חמורים מאוד לא ראיתי שעשו איתם משהו עד היום.

קליש אדם ישר וערכי, ובימים אלו היא ואנשיה עוברים מסע הסתה פרוע מוזמן ממומן, מבושל ומתוזמן על ידי המועצה הלעומתית.

אני סמוך ובטוח שהציבור רואה את האמת, מי רוצה לממש את הפוטנציאל של חיפה ומי רוצה לשמר את הקיים".

 

ניר שובר, קרדיט צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

חברת מועצת העיר חיפה מסיעת הירוקים, הילה לאופר, מסרה לחדשות NWS: "עצוב שכך מתנהל השלטון, העיר חיפה בשפל שלא נראה כמותו מעולם.

ראש עיר ששולחת לכאורה חוקרים שיעקבו אחרי חברי מועצה, מתנהלת בכספי ציבור כבשלה תוך נסיון להטיל דופי בנבחרי ציבור ועובדי עירייה ואם יש חשש, שתפעל בדרכים חוקיות.

היא אפילו אינה מסוגלת להתמודד עם דוח ביקורת וכלל לא הגיעה לישיבה כדי לתת דין וחשבון על מעשיה ואני בכלל חושבת שיש מקום לחקירה פלילית כנגד מעשיה.

לא לזה ציפו תושבי חיפה כאשר הצביעו עבורה. הם ייחלו לשינוי לטובה אבל קיבלו בדיוק את ההיפך.

בעוד שנה וקצת נשנה את המציאות הזו, ראש העיר וסגנה הם תקלה לעיר חיפה, תקלה שתתוקן כשנפנה את הזוג הזה מכס השלטון".

 

הילה לאופר, קרדיט צילום: ראובן כהן

חבר מועצת העיר, קיריל קארטניק, מסר לחדשות NWS: "השיטה הדיקטתורית של קליש מזכירה לי את משטר פוטין שגם הוא רודף את האופוזיציה שלו, משתמש בכספי ציבור לצורך אישי ומתנהל כמו ארגון פשע.

אני אישית פניתי מספר פעמים לרשת העיר, גברת עינת קליש, כדי לקבל מספר מסמכים חשובים כולל דו"ח ברלב ולא זכיתי לשום מענה למרות שהחוק קובע שחבר מועצת העיר חייב לקבל כל מסמך שהוא שייך לעיריית חיפה תוך 3 ימים לפי סעיף 140א של פקודת העירייה.

לכן אני עושה מסקנה ברורה שלהנהלת העיר יש מה להסתיר, ודו"ח של מבקר העירייה, עופר טל, הצדיק את כל החששות שלי.

לפי דעתי מה שראינו אתמול זה רק קצה הקרחון והתבררו עוד דברים.

ראש העיר מנהלת את העירייה כאילו זאת העירייה שלה פרטית, היא רק שוכחת שזה מקום ציבורי השייח לציבור.

ב-2 מיליון שקל היינו יכולים לבנות עוד שירותים נוספים על הטיילת, לבנות מתקני כושר חדשים בעיר, לאשר הצללות לכל מגרשי הילדים בעיר, לעשות פסטיבל גדול שימשוך תיירים מערים אחרות או להילחם בפשיעה ולהגביר את הבטחון בעיר.

דעתי בנושא פשוטה, קליש חייבת להחזיר את כל הכסף לקופה הציבורית, להפסיק עם הרדיפות הפוליטיות וסוף סוף להתחיל להתעסק בעיקר ולא במה שהיא מתעסקת, עד עכשיו העיר רק מפסידה מהניהול הכושל שלה".

 

קיריל קארטניק, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

תמי ברק, חברת מועצת העיר חיפה: "אני בשוק מהדוח של המבקר עצמו שגילה איסורים חמורים בעניינו של היועץ בר לב ודו"ח וועדת הביקורת עם הרדיפה אחרי סופי נקש במשל שנתיים מזעזע .

גם הרדיפה אחרי עובדי עירייה, אני מכירה עובדים שעברו את זה פשוט הזוי מצפה מהנהלת העיריה להתפטר".

 

צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

מוטי בליצבלאו, חבר ועדת ביקורת וחבר מועצת העיר מסיעת הירוקים, מסר לחדשות NWS: "יש חשש לעבירות חמורות ביותר מצידה של ראש העיר, והעסקת חוקר אישי ללא בקרה ותוך שימוש בקודי סתרים.

ראש העיר לא הגיעה, שוב, לדיון בנושא, מדובר בדפוס – כל אימת שיש דיון קשה ראש העיר נעדרת והיא שלחה את סגנה, נחשון צוק, לנסות לסגור לנו חברי המועצה את הפה, באמתלות משפטיות.

די לנו מכל זה, בינתיים העיר שלנו בטראומה, אין תברואה, אין ריבוד כבישים, אין תרבות.

מגיע לנו יותר מזה, עוד שנה ו-4 חודשים, הירוקים יחליפו את השלטון הזה במינהל תקין ויחזירו את חיפה לתושבים.

הדו"ח החמור מצביע כי קליש התנהלה ללא קוים אדומים, ללא בקרה של שומרי הסף, יועמ"ש העירייה והגזבר.

אירוע ללא תקדים בחיפה, חשש כבד לכאורה בשימוש כספי ציבור לענייני רדיפה פוליטית ופגיעה בעובדי עירייה בכירים.

במקום להיתעסק עם הבעיות השוטפות של העיר ושל התושבים ,היא עוסקת בצייד מכשפות.

יותר משלוש וחצי שנים הלכו לאיבוד, היא משאירה אחריה חורבן, ראה ההתפטרויות הלא נגמרות של בכירים בעירייה.

נדמה שהגדישה את השאה ואם היא רןצה עוד לשמור בטיפה על שמה הטוב, שתניח המפתחות ותעזוב את הבית בחסן שוקרי 14".

 

מוטי בליצבלאו, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

ראש העיר חיפה, עינת קליש רותם, פרסמה התייחסות על דו"ח מבקר העירייה לאחר שלא הגיעה אתמול לישיבת מועצת העיר בעקבות מחלה: "‏בלי מתווכים, בלי פרשנות הכל חשוף ושקוף, לינק לדו״ח מבקר העירייה >> הלינק בפוסט.

כשאין מה להסתיר, חושפים ולא ״גונזים״.

מזמינה אתכם לקרוא ולבדוק האם יש קשר בין מסקנות ועדת הביקורת, הנשלטת על ידי מועצה לעומתית, לבין הדו״ח עצמו.

תודה למבקר העירייה על הדו"ח המקצועי והענייני".
ראש העיר חיפה, ד"ר עינת קליש, צילום: דוברות עיריית חיפה

חברת מועצת העיר חיפה, סופי נקש, אשר חקירת המשרד שנשכר על ידי העירייה עסק בה לא מעט, מסרה לחדשות NWS: "דוח המבקר והמלצות הועדה מדברים בעד עצמם.

כל מי שנחשף לדוח מזועזע.

מדובר באחד הדוחות החמורים שנעשו, עולה מתוכו שחברה שנשכרה לביקורת חקירתית בשני נושאים הפכה למנכל על של העירייה ועל הדרך חקרה חברי מועצה, יריבים פוליטיים ומתנגדים לשלטון והכל תחת כסות של שמות קוד שונים כחנות מכולת, השוד הגדול וכדומה.

ידע הציבור החיפאי שמיליוני שקלים מכספי הארנונה שלו הופנו לחקירות שונות ומשונות ולא להצללות, לשיפוצי מוסדות חינוך, פעילויות תרבות וכו' הכסף הלך לחקירות וכפי שעולה מהדוח מי שחתמה על החשבוניות היא ראש העיר לאחר שהיועץ טוען שהסביר לה שורה שורה על מה היא חותמת.

עצוב שלכך הדרדרה ראש העיר שהיא נזקקת לשרותי חקירה אחר חברי מועצה וזאת כדי להאחז בכיסא תוך כדי נסיון לתפור תיקים לחברת אופוזיציה ששאלה שאלות שלא התאימו לראש העיר.

מסתבר שמי שטוענת לניקוי אורוות טינפה אותם במו ידייה ביותר מ-2 מיליון שקלים על חשבון משלם המיסים החיפאי".

 

סופי נשק, צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

מתוך המצגת שהציגו חברי מועצת השינוי על ממצאי דו"ח מבקר העירייה:

צילום מתוך שידור ישיבת מועצת העיר בפייסבוק העירוני

 

אהבתם? שתפו >>

סקר חדשות NWS

האם ניצולי השואה המתגוררים בבית החם של עמותת, יד עזר לחבר, צריכים להמשיך ולשלם ארנונה לעיריית חיפה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

המלצת העורך
חזרה למעלה
דילוג לתוכן